Universal Naleving Hotline

Telefonisch vanuit Nederland (gratis):

   nummer 0 800 022 9111. Wanneer dat    wordt aangegeven, draait u 866 292 5224.    Het is niet nodig “1” te draaien voor dit    nummer.

Klik hier, voor een lijst van internationale contacten. Als uw land niet is vermeld, kunt u hier klikken voor een telefoon toegangs code en bel +1 866 292 5224.

On-line: www.ethicspoint.com

De Naleving Hotline is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Personen die een probleem aan de Naleving Hotline rapporteren zal niet gevraagd worden naam of andere identifi catie informatie op te geven. Er worden geen opnameapparaten of oproeperidentifi catie apparaten gebruikt.


Contacteer ons:

Harvard Smith
Chief Compliance Officer
Universal Corporation
9201 Forest Hill Avenue
Stony Point II Building
Richmond, Virginia 23235
(directe lijn) +1 804 254 1316
(kantoor) +1 804 359 9311
(fax) +1 804 254 3594
(email) compliance@universalleaf.com

Brief van de Voorzitter

Geachte collega’s,

De Universal Corporation groep is er trots op dat z? al meer dan 90 jaar zaken doet. Gedurende die t? d heeft ons personeel over heel de wereld zich ingespannen om onze belangr? kste zakentroef op te bouwen—Integriteit.

Met het oog op de toekomst moeten w? deze waardevolle zakentroef beschermen. Integer zakendoen is essentieel voor het behoud van onze leidende positie in de branche. W? z? n dit aan onze afnemers, onze aandeelhouders en aan elkaar verschuldigd. Hierb? hebben w? allen een belangr? ke rol te spelen, en Universal rekent op u.

Onze Gedragscode stelt hoge ethische normen om ons te leiden. Zakendoen volgens hoge ethische normen is zoals het hoort, en het is ook een kwestie van gezond verstand in zaken. Als het op ethiek en integriteit aan komt hebben w? b? Universal drie primaire doelstellingen: 1) integer werken; 2) integer zakendoen; en 3) informatie en goederen integer behandelen. Het bereiken van deze doelstellingen zal van Universal de onderneming maken die z? verdiend te z? n.


Hoogachtend,

George C. Freeman III
Voorzitter, President, en Chief Executive Officer

Nalevingshulpmiddelen