Universal Uygunluk Hattı

Türkiye’den:

   00 800 12277 no’lu telefonu, acil    durumlarda 866 292 5224. no’lu telefonu    arayınız (ücretsiz). Bu no’dan önce ‘1’    rakamını tuşlamanıza gerek yoktur.

Uluslararası irtibat listesi için lütfen BURAYA tıklayınız. Ülkeniz listede yer almıyorsa, telefon erişim kodu için BURAYA tıklayınız ve +1 866 292 5224 ’ ü arayınız.”

İnternet’ten: www.ethicspoint.com

Uygunluk hatt ı günde 24 saat, haft anın 7 günü kullanılabilir.

Uygunluk Danışma Hatt ı’na bilgi veren hiç kimseden isim veya herhangi bir kimlik bilgisi istenmeyecektir ve arayanın kimliğini gösteren veya ses kayıt cihazı gibi cihazlar kullanılmayacaktır.


İletişim:

Harvard Smith
Uygunluk Bürosu Şefi
Universal Corporation
9201 Forest Hill Avenue
Stony Point II Building
Richmond, Virginia 23235
(direkt hat) +1 804 254 1316
(ofis) +1 804 359 9311
(faks) +1 804 254 3594
(e-posta) compliance@universalleaf.com

Yönetim Kurulu Başkanının Yazısı

Sevgili Meslektaşlarım:

Universal Corporation şirketler ailesi 90 yıldan uzun bir süredir görevini gururla yürütmektedir. Bu süre zarfında, çalışanlarımız dünyanın her yanında en önemli ticari değerimizi inşa etmek için çabaladılar—Dürüstlük.

İlerisi için bu kıymetli değeri korumaya ihtiyacımız var. Sanayimizdeki önder konumu devam ett irebilmek için işlerimizi dürüstlükle yönetmek gereklidir. Bu bizim müşterilerimize, topluluğumuza, hissedarlarımıza ve birbirimize olan borcumuzdur. Her birimizin oynayacak kilit bir rolü var ve Universal size güveniyor.

Yürütme Tüzüğümüz bizlere yol gösterecek üstün etik standartları belirler. Yüksek etik standartlara uygun olarak görev yürütme doğru olanı yapmaktır, bu da zaten iyi işler gerçekleştirmek demektir. Ahlak ve dürüstlüğe gelince, Universal olarak üç temel amacımız bulunmakta: 1) dürüstlükle çalışmak; 2) işleri dürüstlükle yürütmek; ve 3) bilgi ve değerleri dürüstlükle ele almak. Bu hedefl ere vardığımızda, Universal’i hak ett iği yere ulaştırırız.


Saygılarımla,

George C. Freeman III
Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan ve Genel Müdür

Uyumluluk Kaynakları